Βαγγέλης Αυδίκος - Το βλέμμα στον τοίχο με τη μαντανία