Το νέο Δ.Σ του Συλλόγου μαςΤο βιβλίο για την ημερίδα

Το νέο Δ.Σ του Συλλόγου μας

Μια πολύτιμη έκδοση

Καταστατικό

Η τελευταία τροποποίηση στο καταστατικό του Συλλόγου μας πραγματοποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση των μελών που διεξήχθη στις 24 Ιανουαρίου 1993. Το ισχύον έκτοτε καταστατικό περιλαμβάνει 30 άρθρα όπου  περιγράφονται οι στόχοι και οι κανόνες λειτουργίας του Συλλόγου.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το Καταστατικό του Συλλόγου