Το Δ.Σ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας

Πρόεδρος
Νίκος Αρβανιτάκης

Αντιπρόεδρος
Μαρίζα Νικολαίδου

Γενικός Γραμματέας
Θωμάς Μπιλόρογλου

Ταμίας
Δημἠτρης Θωμάς

Μέλη
Μαρία Βερνάρδου

Ιωάννης Μανιός

Ανθούλα Καρανάσου

Αναπληρωματικά μέλη
Γιώργος Καραμπότης