Χαρούκι Μουρακάμι - Νότια των συνόρων, δυτικά του ήλιου