Σε διαβούλευση το Πρόγραμμα του Δήμου

To  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για την περίοδο 2015-19 τίθεται σε διαβούλευση στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γίνει την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 στις 18:00 στο Δημαρχείο.

Μια μέρα μετά, για την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015 (στις 14:00) στον ίδιο χώρο, έχει οριστεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με θέμα: «Διαβούλευση επί της αρχικής πρότασης που αφορά στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για το 2016».

Σε αυτό γίνεται αναφορά στα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή μας καθώς και στην κατασκευή Γυμνασίου και Λυκείου. Aναλυτικά τι περιλαμβάνει το Τεχνικό Πρόγραμμα που τίθεται σε διαβούλευση.