Καταγγελία για την «Αυτοκίνηση»

Έχοντας γίνει δέκτης των έντονων παραπόνων από κατοίκους της περιοχής ο Σύλλογος προχώρησε σε παρέμβαση-καταγγελία στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμαρουσίου για το θέμα της λειτουργίας της «Αυτοκίνησης».

Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος παρέστη στη συνεδρίαση της 13ης Νοεμβρίου 2015 για να επισημάνει στα μέλη της Επιτροπής τα προβλήματα (έντονη ηχορύπανση και μεγάλη επιβάρυνση από την στάθμευση των αυτοκινήτων) που προκαλεί η λειτουργία του κέντρου διασκέδασης στους κατοίκους της περιοχής μας.

Οι καταγγελίες του Συλλόγου καταγράφηκαν και στο βιβλίο πρακτικών. Το σχετικό απόσπασμα αναφέρει:
«Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία, τον σχετικό φάκελο, τις κάτωθι παρατηρήσεις – καταγγελίες μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Φιλοθέης «Ο Αγ. Γεώργιος» που παρευρέθησαν κατά τη συζήτηση του παρόντος θέματος, οι οποίες είναι οι εξής : 

α) Το εν λόγω κατάστημα ήδη λειτουργεί από 23/10/2015 Παρασκευές και Σάββατα, β) την έντονη ηχορρύπανση που προκαλείται κατά τη λειτουργία αυτού, και γ) την μεγάλη επιβάρυνση που δημιουργείται στην περιοχή από σταθμευμένα οχήματα των πελατών του καταστήματος, τις οποίες θέτει υπ όψιν της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής ούτως ώστε να εξεταστούν κατά την περεταίρω διαδικασία αδειοδότησης καθώς και να διαβιβαστούν κατά την κρίση της στην Ελληνική Αστυνομία για να διαπιστωθεί η βασιμότητα του σκέλους “α” των παρατηρήσεων αυτών».

Στο τέλος της συνεδρίασης η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε «την χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση του καταστήματος». Μια προέγκριση ωστόσο που ΔΕΝ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και για τον λόγο αυτό δεν επιτρέπει την λειτουργία του καταστήματος, ούτε αναστέλλει την σφράγιση αυτού, εφόσον διαπιστωθεί η παράνομη λειτουργία του χωρίς την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια».

Αναλυτικά το απόσπασμα του πρακτικού.