Θέσεις για τους κάδους

Το θέμα της διαμόρφωσης εσοχών στα πεζοδρόμια προκειμένου να τοποθετούνται μόνιμα οι κάδοι απορριμμάτων στην περιοχή μας έθεσε ο Σύλλογος με επιστολή του προς τον Δήμο Αμαρουσίου. Στην επιστολή ανέφερε:  

Στην περιοχή μας οι κάδοι των απορριμμάτων δεν έχουν μόνιμες θέσεις σε εσοχές στα πεζοδρόμια, με συνέπεια να ευρίσκονται στο δρόμο με άμεσο κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων από τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

Περαιτέρω, η μη οριοθέτηση αυτή προκαλεί την μεταφορά τους από κατοίκους σε διαφορετικές θέσεις από αυτές που έχουν   προκαθορισθεί  από τον Δήμο. 

Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσει το πρόγραμμα κατασκευής των εσοχών για να οριοθετηθεί η θέση κάθε κάδου απορριμμάτων.